U bent hier: Home » Shows » Handlijnkunde, Chirologie

Handlijnkunde, Chirologie

Al duizenden jaren is de mensheid gefascineerd door de kunst van het handlezen. Ver voor onze jaartelling hielden oude volken zich bezig met handlijnkunde, met name in het Midden- en Verre Oosten, zoals de Assyriërs, Tibetanen, Babyloniërs, Perzen, Indiërs, Egyptenaren en Chinezen. Dit blijkt uit talloze geschriften: in het oude Testament van de Bijbel wordt over handleeskunde gesproken en in de heilige Vedische 'Wetten van Manoe' van het Hindoeïsme uit 2000 jaar voor Chr staan speciale voorschriften voor handlezers. Ook de Grieken en Romeinen hielden zich bezig met handlezen, de Griekse filosoof Aristoteles schreef in de 4e eeuw voor Chr een uitgebreid boek over de handleeskunde. De Grieken spraken over Chirosofie, 'chiro' staat voor 'hand'  en 'sofie' voor 'wijsheid'. 

Het boek 'Die kunst Ciromantia'

Het boek 'Die kunst Ciromantia'Het boek 'Die kunst Ciromantia'

Tot de 13e eeuw werd Handleeskunde voornamelijk door wetenschappers in het Midden- en Verre Oosten beoefend. Maar door de kruistochten werd de handleeskunde in West Europa geïntroduceerd, met als gevolg dat vele westerse intellectuelen de handleeskunde tot een wetenschap verheven. Omstreeks 1470 werd aan het Duitse Hof door Johann Hartlieb het boek  'Die Kunst Ciromantia' geschreven, het oudst bekende boek dat in Europa is uitgegeven over handlijnkunde.

Veel handlezers trokken door Europa

Veel handlezers trokken door EuropaVeel handlezers trokken door Europa

In de 15e eeuw trokken veel handlezers langs hoven en kastelen, zoals de beroemde Itailaanse handleeskundige Barthelomeo Cocleo. Zijn werk 'Chiromantae'  is vele malen herdrukt en vertaald. In de 16e eeuw brak er een tijd aan waarin de esoterische wetenschappen tot grote bloei kwamen, filosofen, theologen zelfs artsen hielden zich bezig met handlijnkunde. Totdat de katholieke kerk de handleeskunde als wetenschap verbood. Daarna werd handlezen eeuwen lang  in het geheim beoefend.

Hedendaagse Handlijnkunde, geen toekomstvoorspelling !

Hedendaagse Handlijnkunde, geen toekomstvoorspelling !Hedendaagse Handlijnkunde, geen toekomstvoorspelling !

Door de eeuwen heen is de handlijnkunde vrijwel gelijk gebleven. Alleen met dit grote verschil: zigeuners die ooit uit India naar West-Europa trokken beoefenden ook het handlezen. Echter, ze verbonden er een toekomstvoorspelling aan. Zo konden ze op kermissen gemakkelijker hun kost verdienen. Daarom denkt men nu nog vaak dat handlezen een vorm van toekomst voorspellen is, maar dat is niet juist. De kenmerken van je hand zeggen iets over je persoonlijkheid, over jou.

De primaire lijnen in je hand: Levenslijn, hartlijn, hoofdlijn

De primaire lijnen in je hand: Levenslijn, hartlijn, hoofdlijnDe primaire lijnen in je hand: Levenslijn, hartlijn, hoofdlijn

In ieders hand zijn deze 3 lijnen te vinden: Levenslijn, Hartlijn, Hoofdlijn. Deze lijnen worden al in de baarmoeder gevormd. De levenslijn zegt niets over de lengte van je leven, zoals men vaak denkt, maar gaat over je energie, manier van leven. De Hartlijn zegt iets over je Hart, dus over je gevoel. De Hoofdlijn zegt iets over je Hoofd, dus over je denken. Deze lijnen kunnen diep of ondiep zijn, lang of kort, recht of gebogen. Heel soms is de Hoofdlijn met de Hartlijn tot één lijn versmolten, die lijn wordt de Simiaan lijn genoemd, maar de Simiaanlijn is zeer zeldzaam. Daarnaast kunnen er nog andere lijnen in je hand voorkomen, de secundaire lijnen, zoals de Marslijn en Lotslijn.

Duim, Vingers, Heuvels

Duim, Vingers, HeuvelsDuim, Vingers, Heuvels

Niet alleen de handlijnen, maar ook de vingers en de heuvels in je hand zijn belangrijk voor een handlezeres. Je handpalm is niet plat, er bevinden zich diverse heuvels in je hand, de voornaamste zijn:  Maan, Venusberg, Bovenmars en Ondermars. De vingers zijn genoemd naar Griekse en Romeinse goden: Pollux, Jupiter, Saturnus, Apollo en Mercurius

Wat betekenen de Griekse en Romeinse goden van je vingers ?

Wat betekenen de Griekse en Romeinse goden van je vingers ?Wat betekenen de Griekse en Romeinse goden van je vingers ?

Je pink is genoemd naar Mercurius, de god van de handel en communicatie (het woord Markt komt van Mercurius). De ringvinger is genoemd naar Apollo, de god van kunst en muziek. De middelvinger is genoemd naar Saturnus, de god van de landbouw, werk en plicht. Je wijsvinger is genoemd naar de oppergod Jupiter, het Ego. De duim is genoemd naar Pollux, god van wilskracht en strijdvaardigheid.

De hand van Albert Einstein

De hand van Albert EinsteinDe hand van Albert Einstein

Op internet zijn veel handen te vinden van beroemde mensen, celebrities, politici, meestal gefotografeerd tijdens zwaaimomenten. Heel bekend is de hand van wetenschapper Albert Einstein (1879 - 1955). Zijn Hoofdlijn staat vanaf het begin los van zijn Levenslijn, wat op een onafhankelijke, vrije denker wijst. Zijn Hoofdlijn is lang met veel spiltsingen en vertakkingen, hij bleef niet bij dezelfde gedachte maar kon 'alle kanten opdenken', afstand nemen van zijn eigen ideeën.

Handlijnkunde, Chirologie

Iedere hand is interessant om te lezen.

Wil je meer info over prijzen en beschikbaarheid van Waarzegster Samiera ?

Stuur een mailtje via Contact